Contact en Meldingen

Alle medewerkers van de Radiologie kliniek Halfhide & Hofwijk doen hun uiterste best om u goede zorg en hulp te bieden. Aan uw opmerkingen of meldingen hechten wij groot belang. Enerzijds om de zorgverlening te verbeteren anderzijds omdat de tevredenheid van patiënten hoog in het vaandel staat. Laat ons daarom altijd weten wat u vindt.

Suggestie, Vragen, Opmerkingen en Complimenten

Wanneer u suggesties wilt doen, uw mening wilt geven of een andere melding wilt doen kunt u gebruik maken van ons contactformulier. Dit formulier wordt dan doorgeleid naar de coordinator en u krijgt binnen 2 werkdagen een ontvangstbevestiging en/of reactie.

Klacht

Wanneer u een klacht wilt doorgeven kunt u ook gebruik maken van ons contactformulier. U kunt aankruizen dat het om een klacht gaat en als u wenst dat de klacht in behandeling wordt genomen. Dit formulier wordt doorgeleid naar de klachtencommissie van de Radiologie kliniek. Binnen twee weken krijgt u een reactie op uw klacht. Heeft u een klacht maar hoeft deze niet door de commissie behandelt te worden dan wordt deze niet doorgeleidt naar de klachtencommissie maar wel als een verbetersuggestie meegenomen.

De klachtencommissie

Wanneer de klachtencommissie een klacht ontvangt, zal deze een onderzoek starten
naar de oorzaken van de klacht. Alle partijen zullen hierbij worden gehoord. Hierna volgt een uitspraak. Deze uitspraak bestaat uit een oordeel over de gegrondheid van de klacht en een advies ter verbetering. Getracht wordt de klacht in een zo kort mogelijke tijd te behandelen.

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande informatie nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de klachtencommissie of coordinator.

U kunt onderstaand formulier sturen naar (of afgeven bij) de kliniek tav de Coordinator/ de Klachtencommissie