topimgNoSh

CT-scans

Inleiding
De CT-scanner (Computer-Tomograaf) is een röntgenapparaat dat met behulp van röntgenstraling dunne dwarsdoorsneden kan maken van het menselijk lichaam. Deze doorsneden geven precies weer hoe de vorm, structuur en ligging van de inwendige organen en weefsels in het onderzochte gebied eruit zien en geven meestal meer informatie dan “gewone” röntgenfoto’s.

Voorbereiding
Alleen bij onderzoek(en) van de hersenen, de hals en/of de longen gelden de volgende voorschriften:

  • Medicijnen kunt u gewoon innemen.
  • U mag een uur voor het onderzoek niets meer eten of drinken.
  • Wanneer het onderzoek ’s ochtends is, mag u een licht ontbijt (thee met beschuit).
    Is het onderzoek ’s middags dan kunt u ’s ochtends gewoon ontbijten en neemt u een lichte lunch.
  • Wilt u eventueel aanwezige piercings verwijderen als ze in het te onderzoeken gebied liggen?

Het onderzoek
U meldt zich op de afgesproken tijd aan de balie van de Radiologie kliniek. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een radiodiagnostisch laborant(e), gespecialiseerd in CT-onderzoek.
De CT-scanner is een groot apparaat met een ronde opening in het midden. Tijdens het onderzoek ligt u op een beweegbare onderzoektafel, die geleidelijk de opening in- en uitschuift. Het is belangrijk dat u goed stil ligt.

Voor een goede beeldkwaliteit is het erg belangrijk dat u tijdens de opnamen goed stil ligt


Bij een aantal onderzoeken kunt u tijdens het onderzoek contrastvloeistof via een infuus toegediend krijgen. Dit is nodig om de organen en bloedvaten beter in beeld te brengen. Tijdens het inspuiten van de contrastvloeistof kunt u een warm gevoel of het gevoel dat u plast krijgen. Dit is van korte duur.
De bediening van de scanner en de onderzoektafel gebeurt vanuit de ruimte naast de onderzoekkamer. De radiologisch laborant(e) zit achter een glazen wand en kan u goed zien. U kunt met elkaar praten via een intercom.

Opmerkingen vooraf

  • Bent u zwanger of twijfelt u hier zelfs maar aan, dan moet u dit melden aan uw behandeld arts, de radiologisch laborant(e) of de radioloog, en eventueel een andere afspraak maken. Röntgenstralen kunnen schadelijk zijn voor het ongeboren kind.
  • Hebt u eerder contrastvloeistof ingespoten gekregen en is er toen bij u een allergische reactie vastgesteld, neem dan, uiterlijk 48 uur voor het onderzoek contact op met de Radiologie kliniek.
  • Indien u voor een CT-scan van de hersenen, de hals of de longen komt, wordt er mogelijk contrastvloeistof via een infuus ingespoten. Deze contrastvloeistof wordt door de nieren uitgescheiden. Daarom is het van belang dat, vóór het maken van de afspraak, de nierfunctie bekend is. Uw behandelend arts, laat indien de nierfunctie niet bekend is, bloedonderzoek verrichten.

Na het onderzoek
Na het onderzoek kunt u weer gewoon eten en drinken. Omdat de contrastvloeistof via de nieren uitgescheiden wordt, is het raadzaam om na het onderzoek minstens 1½ liter extra te drinken dan u gewend bent. In uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat het gebruikte contrast één tot twee dagen na het onderzoek huiduitslag veroorzaakt. Indien dit u verontrust kunt u contact opnemen met uw huisarts of verwijzend specialist. Deze huiduitslag zal vanzelf verdwijnen.

Afspraak maken, vragen en inlichtingen
Voor het maken of wijzigen van uw afspraakmaar ook voor eventueel meer informatie over het CT-onderzoek belt u maandag t/m vrijdag tussen 07:00 en 18:00 uur naar de Radiologie kliniek op 443214.
Uiteraard kunt u uw vragen ook stellen tijdens het onderzoek aan de laborant(e) die het onderzoek uitvoert.
De CT-scanner wordt ook voor spoedonderzoeken gebruikt. Daardoor kan het voorkomen dat er vertraging in het programma optreedt. Indien dit voorkomt vragen wij uw begrip hiervoor.

Patienten info folder

pdf_tn1
         CT - Scan