CT Calciumscore

CT onderzoek naar verkalking en vernauwingen van het hart

Aderverkalking is de belangrijkste oorzaak van hart- en vaatziekten. Aderverkalking wordt veroorzaakt door toenemende calcium (verkalkte plaques). Kransslagaderen van het hart kunnen door deze verkalking langzaam afgesloten raken (stenose) en uiteindelijk een hartinfarct veroorzaken.

CT Calciumscore

De Calciumscore is een onderzoek naar het calciumgehalte in de kransslagaders met de CT scan. Hiermee kan worden vastgesteld of er verkalkingen zijn en zo ja in welke mate. 

Het verkalkingsproces (atherosclerose) kan worden waargenomen in een vroeg stadium, nog voor deze tot klachten of een hartinfarct heeft geleid. Is de calciumscore duidelijk te hoog, dan is er een verhoogd risico op een hartziekte. 

De CT calciumscore is uitermate geschikt voor mensen die ook met andere risicofactoren op hart- en vaatziekten te maken hebben zoals erfelijkheid, roken, overgewicht, cholesterol of diabetes. 

Door calcium in de kransslagaderen vroegtijdig op te sporen, krijg je de mogelijkheid tijdig je leefstijl aan te passen of preventieve maatregelen te nemen voordat je een hartinfarct oploopt. Dit onderzoek past dus prima in de reeks mogelijkheden ingezet kunnen worden bij de preventie van hart -en vaatziekten.

Het onderzoek zelf duurt ongeveer 20 minuten waarbij u stil op de rug ligt op de onderzoekstafel. Aan het begin plakt de laborant enkele ECG plakkers op het bovenlichaam om het hartritme te bekijken tijdens het onderzoek. Ook de bloeddruk wordt opmeten. U krijgt bij dit onderzoek geen contrastmiddel toegediend en er zijn daarom geen specifieke voorbereidingen nodig.

Aub 30 minuten voor uw afspraak aanmelden zodat u goed tot rust kan komen voordat uw onderzoek start. Denk aan makkelijk zittende kleding zonder metalen ritsen. Voor de vrouwen sportbeha of topje zonder metalen haakjes of beugels.