Mammografie

Mammografie is een röntgenonderzoek van de borsten en het gebied rondom de oksel...........

Wat is mammografie?

Mammografie is een röntgenonderzoek van de borsten en het gebied rondom de oksel. Op de foto’s kan het klierweefsel worden nagekeken op eventuele afwijkingen. De röntgenstraling bij borstonderzoek is zeer gering. De mogelijkheid om met röntgenfoto’s hele kleine borstafwijkingen te ontdekken weegt dan ook ruimschoots op tegen het risico van straling.
Soms is het nodig om aanvullend nog een echografie van de borsten te doen zodat de radioloog een goede diagnose kan stellen. Dit is vooral het geval bij vrouwen met dens (compact) borstweefsel. Met ons huidig mammografie apparaat kan middels tomografie en 3D beelden heel specifiek en nauwkeurig het borstweefsel nagekeken worden. Hierdoor is de kans dat u aanvullend onderzoek moet doen verkleind.

Hoe gebeurt het onderzoek?

U wordt door een vrouwelijke laborant begeleidt die u instructies zal geven en helpen bij het positioneren voor het röntgenapparaat. Om de borst goed te kunnen afbeelden, wordt er aan uw borst getrokken en uw borst wordt op de juiste manier op een plateau gelegd. Hierna komt er een doorzichtig plaatje naar beneden dat de borst vastklemt en zo vasthoudt tijdens maken van de foto. Direct nadat een foto is gemaakt, gaat het plaatje weer omhoog zodat de druk op de borst wegvalt.
Sommige vrouwen ervaren het onderzoek als onaangenaam door het vastzetten van de borst.
Er worden minimaal 2 foto’s gemaakt van elke kant: 1 in rechte stand en 1 in schuine stand.

De foto’s worden door de computer verwerkt en de laborante laat de foto’s aan de radioloog zien. De radioloog beoordeelt de foto’s en beslist of er voldoende informatie op de foto’s staat.
Het kan zijn dat er aansluitend nog een echografie van de borsten wordt gemaakt.
Dit is een onderzoek met geluidsgolven en wordt het borstweefsel op een andere manier afgebeeld dan met een röntgenfoto. Bij een echografie brengt de radioloog wat gelei op de borsten aan en beweegt met een klein apparaatje heen en weer over de borsten.

Welke speciale voorbereiding moet u doen?

Het is belangrijk om op de dag van het onderzoek geen bodylotion of talkpoeder te gebruiken. Deze producten kunnen het beeld op de röntgenfoto verstoren. Trek gemakkelijke kleding aan en doe geen sieraden om. U mag verder gewoon eten en drinken. Over het algemeen duurt het onderzoek ongeveer 20 minuten.

Belangrijke Aandachtspunten

  • Bent u zwanger of twijfelt u er zelfs maar aan, dan moet u dit melden en een andere afspraak
    maken. Röntgenstralen kunnen schadelijk zijn voor het ongeboren kind.
  • Wanneer u last heeft van gevoelige borsten voor uw menstruatie dan kunt u beter een afspraak maken ná de menstruatie.

De uitslag van het onderzoek

De uitslag van het onderzoek krijgt u in principe dezelfde dag mee voor uw huisarts of behandelend specialist. Indien het resultaat niet dezelfde dag beschikbaar is wordt u geinformeerd over de verdere afhandeling.

 

Patiënten info